48 orë në Valbonë
48 orë në Valbonë

48 orë në Valbonë

Reportazh Shqiptar, Shqipëri, Një reportazh nga: Lorina Pepo.