Abetare 1-Gjëegjëza. Tingulli dhe shkronja GJ
Abetare 1-Gjëegjëza. Tingulli dhe shkronja GJ

Abetare 1-Gjëegjëza. Tingulli dhe shkronja GJ

Arsim, Shqipëri, Abetare 1-Gjëegjëza. Tingulli dhe shkronja GJ. Luajmë. Tingujt dhe shkronjat L, LL. Mësuese: Anila Londo