Abetare 1-Punimi i shkronjës D, d të dorës
Abetare 1-Punimi i shkronjës D, d të dorës

Abetare 1-Punimi i shkronjës D, d të dorës

Arsim, 2021. Abetare 1-Punimi i shkronjës D, d të dorës (Abetare, fletore pune) Mësuese: Esmeralda Manoku