Abetare 1-Punimi i shkronjës P, p të shtypit
Abetare 1-Punimi i shkronjës P, p të shtypit

Abetare 1-Punimi i shkronjës P, p të shtypit

Arsim, Abetare 1-Punimi i shkronjës P, p të shtypit Mësuese: Entela Bicja