Aleksandër Dragoti
Aleksandër Dragoti

Aleksandër Dragoti

Dokumentar, Shqipëri, Cikli"Piktorët". Idea dhe realizimi: Ilir Karabrahimi