AMERICAN MUSIC AWARDS-2019-2020
AMERICAN MUSIC AWARDS-2019-2020

AMERICAN MUSIC AWARDS-2019-2020

American Music Awards është një shfaqje vjetore e çmimeve muzikore amerikane, krijuar nga Dick Clark në 1973 për të konkurruar me Çmimet Grammy. Rekordi për shumicën e Çmimeve Amerikane të Muzikës mbahet nga Taylor Swift, e cila ka grumbulluar tridhjetë e dy çmime. Rekordi për shumicën e Çmimeve Amerikane të Muzikës të fituara nga një artist mashkull i përket Michael Jackson me 23 çmime