Arka e Noes Boliviane
Arka e Noes Boliviane

Arka e Noes Boliviane

Dokumentar i huaj, Komuniteti Inti Wara Yassi (CIWY) është një organizatë joqeveritare që mbledh dhe kujdeset për kafshët e egra që abuzohen ose vijnë nga tregu i zi. Dokumentari na njeh me këtë eksperiencë të mrekullueshme