ART DHE ART
ART DHE ART

ART DHE ART

Emision, Cikël emisionesh kushtuar artit shqiptar, me intervista eksluzive të piktorëve e artistëve tanë më të mirë, por edhe një interpretim profesional e kritik mbi punimet e tyre. Më tej, një panoramë e shkurtër e disa veprave të artistëve vizualë më të njohur në botë.