ART DHE ART
ART DHE ART

ART DHE ART

Rtsh, arkiv. Autor dhe moderator: Abaz Hado. Gazetare: Tana Kalemaj. Cikël emisionesh kushtuar artit shqiptar, me intervista eksluzive të piktorëve e artistëve tanë më të mirë, por edhe një interpretim profesional e kritik mbi punimet e tyre. Më tej, një panoramë e shkurtër e disa veprave të artistëve vizualë më të njohur