Art dhe Art-ritransmetim
Art dhe Art-ritransmetim

Art dhe Art-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2022. Art dhe Art, nga profesor Abaz Hado dhe gazetarja Tana Kalemaj, është një emision kushtuar artit pamor në vendin tonë