Arti kundër ndotjes plastike
Arti kundër ndotjes plastike

Arti kundër ndotjes plastike

Reportazh, Shqipëri, Në këtë reportazh do të shikojmë një aktivitet në qëndër të të cilit ka qënë kujdesi për mjedisin dhe mbrojtjen e natyrës nga mbetjet e ndryshme. Në të u angazhuan nxënës e studentë ku me mbetjet që grumbulluan nga liqeni krijuan instaslacione të ndryshme të cilat në fund të aktivitetit u ekspozuan në sheshin para muzeut të qytetit të Kukësit