Auditor Arsimi-premierë
Auditor Arsimi-premierë

Auditor Arsimi-premierë

Emision mbi arsimin, Shqipëri, 2021. Ata janë të gjithë studentë të vitit të parë. Nuk kanë patur asnjë kontakt të drejtpërdrejtë me pedagogët, vetëm nëpërmjet kompjuterit apo celularit. Shumë prej tyre ndjekin Shkencat e Natyrës, që nuk kuptohen pa mësimin në laborator. Si kanë mundur studentët e Biologjisë ta kthejnë shtëpinë në laborator? A ia kanë dalë? Të ftuar: studentë, prof. dr Anila Paparisto, dr. Desareda Mero