Auditor Arsimi-premierë
Auditor Arsimi-premierë

Auditor Arsimi-premierë

Emision mbi arsimin, Shqipëri, 2021. Director: Edlira Birko. Arsimi në Shqipëri ende nuk po i përmirëson shanset për punësim të të rinjve. Mospërputhja mes kërkesës dhe aftësive profesionale të të rinjve, buron sipas studiuesve edhe nga mos realizimi i praktikave profesionale. Një nga modelet e suksesit në Europë është sistemi dual i arsimit profesional në Gjermani. Cilat janë projektet për zgjerimin e këtij sistemi në Shqipëri?