Auditor Arsimi-ritransmetim
Auditor Arsimi-ritransmetim

Auditor Arsimi-ritransmetim

Emision mbi arsimin, Shqipëri, 2022. Universitetet kanë detyrimin që punën kërkimore shkencore ta lidhin me zhvillimet e kohës dhe të japin zgjidhje për sfidat e një botë dinamike. Në Shqipëri jemi larg këtij synimi, por thuhet se po punohet për ndërkombëtarizimin e Universiteteve publike. A mund të kemi cilësi pa financimin e duhur? A mund të kemi kërkim pa kërkues shkencor? A kemi struktura kontrolluese për cilësinë?