Auditor Arsimi-ritransmetim
Auditor Arsimi-ritransmetim

Auditor Arsimi-ritransmetim

Emision mbi arsimin, Shqipëri, 2022. "Horizont Evropa "është programi më ambicioz i BE për kërkimin shkencor dhe inovacionin. Shqipëria ka aderuar edhe në programin paraardhës, por ka fituar një numër të vogël projektesh. BE kërkon një pjesëmarrje më të gjerë të kërkuesve shkencorë me projekte. Çfarë kanë menduar institucionet shqiptare për të rritur performancën e kërkuesve shkencorë shqiptarë?