Aventurierët e Arteve të zhdukura
Aventurierët e Arteve të zhdukura

Aventurierët e Arteve të zhdukura

Dokumentar i huaj, Trashëgimia kulturore si piktura, skulptura dhe afresket shpesh janë të kërcënuara nga katastrofat natyrore duke u rrezikuar që t’i humbasim përgjithmonë. Nëpërmjet këtij dokumentari do të njihemi me njerëzit që i kanë dedikuar jetën e tyre mbrojtjes së këtyre thesareve që sjell historia