Biologji 10-Transporti përmes membranës qelizore
Biologji 10-Transporti përmes membranës qelizore

Biologji 10-Transporti përmes membranës qelizore

Arsim, Biologji 10-Transporti përmes membranës qelizore. Transporti pasiv, difuzioni, shpërndarja e lehtësuar. Mësuese: Mirela Bega