Biologji 11-Ushtrime. Formimi i gametëve që formon një gje
Biologji 11-Ushtrime. Formimi i gametëve që formon një gje

Biologji 11-Ushtrime. Formimi i gametëve që formon një gje

Arsim, Biologji 11-Ushtrime. Formimi i gametëve që formon një gjenotip i caktuar Mësuese: Klotilda Jaupi