Biologji 12-Gjeni, kodi gjenetik dhe veçoritë e tij
Biologji 12-Gjeni, kodi gjenetik dhe veçoritë e tij

Biologji 12-Gjeni, kodi gjenetik dhe veçoritë e tij

Arsim, Biologji 12-Gjeni, kodi gjenetik dhe veçoritë e tij. Mësuese: Flutura Malo