Bylis Polifonia
Bylis Polifonia

Bylis Polifonia

Dokumentar, Shqipëri, Festivali i VII ndërkombëtar i Polifonise. Bylis Polifonia, u zhvillua në qytetin antik të Bylisi. Morën pjesë afro 30 grupe nga të gjitha trevat shqiptare dhe të huaja. Realizimi Kliton Nesturi