Çdo rrugë të çon në Strugë-"K'tu Fest"
Çdo rrugë të çon në Strugë-"K'tu Fest"

Çdo rrugë të çon në Strugë-"K'tu Fest"

Dokumentar, Bashkimi i aktorëve të njohur shqiptarë në Strugë, atje ku tradita dhe zakonet përputhen, atje ku sheh njerëz të njohur që ta zbukurojnë ditën, atje ku çdo rrugë të çon në Strugë