Cirku magjik
Cirku magjik

Cirku magjik

Cirk, Cirku magjik është një shfaqje argëtuese. Fëmijët e moshës midis 7 dhe 14 që përfaqësojnë 8 vende brenda EBU zona e anëtarësimit, kreu një larmi veprimesh cirku në Cirkun e Krishtlindjeve të Gjenevës