Dilemat e fëmijëve transgjinor
Dilemat e fëmijëve transgjinor

Dilemat e fëmijëve transgjinor

Dokumenta të huaj/investigues, Vetëm një brez më parë, ishin të rriturit dhe jo fëmijët, ata që ndryshuan gjinitë. Por sot, shumë fëmijë po kalojnë në një proces tranzicioni, përmes shfrytëzimit të mundësive të reja mjekësore dhe në mosha më të reja. FRONTLINE i çon shikuesit në një udhëtim të rëndësishëmku jep betejat dhe zgjedhjet më të cilat përballen fëmijët transgjinorë dhe familjet e tyre