Dimensioni 4-drejtpërdrejt
Dimensioni 4-drejtpërdrejt

Dimensioni 4-drejtpërdrejt

Emision, Shqipëri, 2022. Një emision rinor në të cilin do të trajtohen temat e ditës që shqetësojnë rininë shqiptare dhe atë të diasporës. Qëllimi i tij është të evidentojë pritshmëritë e të rinjve për të ardhmen e tyre. Pjesëmarrje nga rinia më përfaqësuese e Tiranës, Shqipërisë dhe Diasporës. Skenari nga Vladimir Thano