DUAM TË JEMI VEÇ SHQIPTARË
DUAM TË JEMI VEÇ SHQIPTARË

DUAM TË JEMI VEÇ SHQIPTARË

Rtsh, nëntor 2012. Vilajeti i Shkodrës drejt pavarësisë. Skenari: Dritan Egro. Regjia: Esat Teliti. Dokumentar televiziv i realizuar në kuadrin e 100-vjetorit të Pavarësisë së vendit, ku flitet për vilajetin e Shkodrës, si një ndër katër vilajetet e Shqipërisë në gjysmën e dytë të shekullit 18, për fuqinë dhe rëndësinë e tij ekonomike e politike në krejt vendin e