DURRËS-BASHTOVË
DURRËS-BASHTOVË

DURRËS-BASHTOVË

RTSH arkiv. Nga cikli i emisioneve për kështjellat.