Dy ndërtesat flamurë të Vlorës
Dy ndërtesat flamurë të Vlorës

Dy ndërtesat flamurë të Vlorës

Reportazh, Një reportazh nga Genc Ymeraj për një nga qytetet më me peshë në historinë e shtetformimit shqiptar, Vlorën