EDHE KËSHTU EDHE ASHTU
EDHE KËSHTU EDHE ASHTU

EDHE KËSHTU EDHE ASHTU

Film artistik shqiptar, Shqiperi, 1989. Director: Bujar Kapexhiu; Starring: Agim Bajko, Met Bega, Merita Dabulla. Teoriku Apostol Sako shkruan artikuj dhe jep leksione mbi dashurinë e lirë të rinisë në një kohë kur një konflikt i madh ndodh në familjen tij. E bija Alma studente e inxhinierisë dashuron një këngëtar atëherë kur i ati do ta martojë me një diplomat. Konflikti zgjidhet përmes situatave komike