Edukimi Mjekësor-ritransmetim
Edukimi Mjekësor-ritransmetim

Edukimi Mjekësor-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2021.1. Diabeti dhe Sëmundja e Arterieve Koronare. Prof. Artan Goda 2. Roli GLP1 dhe SGLT2 në Mbrojtjen Kardio Vaskulare, Prof. Mihal Tase 3. Rast klinik-Roli i DM në SAK, Prof. Agron Ylli Drejton emisionin Prof. Agron Ylli