Ekonomi 12-Është e ardhmja ime. Financat personale. Planifi
Ekonomi 12-Është e ardhmja ime. Financat personale. Planifi

Ekonomi 12-Është e ardhmja ime. Financat personale. Planifi

Arsim, Ekonomi 12-Është e ardhmja ime. Financat personale. Planifikoni për të fituar Mësuese: Klarita Lumani