Familjet Shqiptare në Diasporë
Familjet Shqiptare në Diasporë

Familjet Shqiptare në Diasporë

Përfshirja e të gjitha familjeve të cilat kanë zhvilluar jetën e tyre në kontinentin europian atë amerikan por edhe më larg do vijnë në një cikël të dedikuar pikërisht familjeve të tyre dhe rolit në dekada. Sot familjet shqiptare jane integruar në shoqëritë ku ata jetojnë, pjesa më e madhe e tyre ruajnë raporte dhe kontakte me vendin e tyre. Regjia dhe skenari nga