Festivali Folklorik 2009
Festivali Folklorik 2009

Festivali Folklorik 2009

Festival, Shqipëri, Festivali Folklorik i Gjirokastrës ështe një vendtakim i bukur i cili mbledh artistë shqiptarë nga vendi dhe bota. Një festival i cili vjen me një program të pasur me këngë, valle e intrumentale me dëshirën e mirë për ta ruajtur folklorin e për ta përcjellë ndër breza. Pjesmarrja e grupeve nga: Fieri dhe Kosova. Viti i prodhimit 2009