FESTIVALI KOMBËTAR I SAZEVE
FESTIVALI KOMBËTAR I SAZEVE

FESTIVALI KOMBËTAR I SAZEVE

Festival, Shqipëri, 2020. Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Sazeve shënoi edicionin e tij të 11-të. Për herë të parë ky festival u zhvillua në Ersekë dhe Leskovik për ti dhënë një tjetër hapësirë kësaj gjinie të folkut shqiptar. Aktiviteti I jep vlerë dhe ruan trashëgiminë shpirtërore në lidhje me traditën e muzikës me saze si shprehje e isopolifonisë me instrumenta popullore. Nata e t