Fizikë 10-Burimet kryesore të energjisë. Burime
Fizikë 10-Burimet kryesore të energjisë. Burime

Fizikë 10-Burimet kryesore të energjisë. Burime

Arsim, Fizikë 10-Burimet kryesore të energjisë. Burime të ripërtëritshme dhe të pariperteritshme Trysnia në lëngje dhe gaze. Trysnia atmosferike dhe ndryshimet e saj në thellësi të ndryshme. Manometri dhe barometri. Ligji i Paskalit. Mësuese: Luljeta Gjergo