Fizikë 10-Efekti rrotullues i forcave. Momenti i forcës
Fizikë 10-Efekti rrotullues i forcave. Momenti i forcës

Fizikë 10-Efekti rrotullues i forcave. Momenti i forcës

Arsim, Fizikë 10-Efekti rrotullues i forcave. Momenti i forcës Mësuese: Luljeta Gjergo