Fizikë 11-Modeli i atomit. Modeli i Rradhëfordit dhe Borit
Fizikë 11-Modeli i atomit. Modeli i Rradhëfordit dhe Borit

Fizikë 11-Modeli i atomit. Modeli i Rradhëfordit dhe Borit

Arsim, Fizikë 11-Modeli i atomit. Modeli i Rradhëfordit dhe Borit Mësues: Luljeta Gjergo