Fizikë 11-Vështrim mbi radioaktivitetin
Fizikë 11-Vështrim mbi radioaktivitetin

Fizikë 11-Vështrim mbi radioaktivitetin

Arsim, Fizikë 11-Vështrim mbi radioaktivitetin. Rrezet