Fizikë 12-Fotoefekti. Ekuacioni i Ajnshtajnit
Fizikë 12-Fotoefekti. Ekuacioni i Ajnshtajnit

Fizikë 12-Fotoefekti. Ekuacioni i Ajnshtajnit

Arsim, Fizikë 12-Fotoefekti. Ekuacioni i Ajnshtajnit Mësuese: Nimete Gjermani