Fizikë 12-Zgjidhje ushtrimesh dhe problemash (Hipoteza
Fizikë 12-Zgjidhje ushtrimesh dhe problemash (Hipoteza

Fizikë 12-Zgjidhje ushtrimesh dhe problemash (Hipoteza

Arsim, Fizikë 12-Zgjidhje ushtrimesh dhe problemash (Hipoteza e De-Brojlit, ekuacioni i Ajnshtajnit) Mësuese: Nimete Gjermani