Fizikë 8-Matja e shpejtësisë së zërit
Fizikë 8-Matja e shpejtësisë së zërit

Fizikë 8-Matja e shpejtësisë së zërit

Arsim, Fizikë 8-Matja e shpejtësisë së zërit Mësuese: Esmeralda Likuri