Fizikë 8-Përdorime të ultratingujve në teknikë dhe mjekësi
Fizikë 8-Përdorime të ultratingujve në teknikë dhe mjekësi

Fizikë 8-Përdorime të ultratingujve në teknikë dhe mjekësi

Arsim, 2021. Fizikë 8-Përdorime të ultratingujve në teknikë dhe mjekësi. Zgjerim njohurish: Shndërrimet energjetike te mikrofoni dhe altoparlanti Mësuese: Esmeralda Likuri