FLETË TË BARDHA
FLETË TË BARDHA

FLETË TË BARDHA

ep. 1, 2, Dramë, 1990. Director: Mevlan Shanaj; Starring: Rikard Ljarja, Pavlina Mani, Ilir Sulejmani. Një prodhim i RTSH. Shkrimtari Ermir Gjika është në qendër të dramës së filmit. Si ndërthuret krijimi i tij artistik me problemet dhe jetën e familjes së tij. Drama e një gruaje që s’arrin të gjejë ekuivalencën intelektuale e shpirtërore me te shoqin apo historia e tre të rinjve në kërkim të dashurisë. Filmi është mozaik me shumë copëza, fate personazhesh e konflikte ku e gjen veten çdokush