FOLK NË GJIROKASTËR
FOLK NË GJIROKASTËR

FOLK NË GJIROKASTËR

Takimi i dytë polifonik me grupet e qarkut të Vlorës.