FOLK-ON-FESTIVALI I INSTRUMENTAVE POPULLORË GJIROKASTËR 2003
FOLK-ON-FESTIVALI I INSTRUMENTAVE POPULLORË GJIROKASTËR 2003

FOLK-ON-FESTIVALI I INSTRUMENTAVE POPULLORË GJIROKASTËR 2003

Instrumentat popullorë janë një faktor shume i rëndësishëm në formimin dhe zhvillimin e folklorit të një vendi. Shqipëria është shumë e pasur me këto instrumenta edhe gjeografikisht, duke veçuar veriun dhe jugun por dhe zonat e tjera të saj. Festivali i instrumentave popullorë Gjirokastër, i vitit 2003, bashkon grupet polifonike të trevave të jugut. Nata e dytë