FOLK-ON-ODA DIBRANE
FOLK-ON-ODA DIBRANE

FOLK-ON-ODA DIBRANE

"Oda Dibrane "Festivali i cili bashkon artistët shqiptarë, pavarësisht kufijve. Oda Dibrane është takimi i këngës dhe valles humoristike, riteve e lojërave popullore. Qëllimi i këtij Festivali është të rizgjojë këto vlera të papërsëritshme të kulturës tonë, t’i sjellë në kohë e ti bëjë të asimilueshme për publikun. Marrin pjesë ansamble e grupe nga treva të ndryshme