Fundi i Romanovëve-premierë
Fundi i Romanovëve-premierë

Fundi i Romanovëve-premierë

Dokumentar, biografi, Një rrëfimi i gjallë dhe tërheqës i trembëdhjetë ditëve të fundit të Romanovëve, deri në orët e fundit dhe të tensionuara të jetës së tyre. Më 4 korrik 1918