Gjela Duka-Lauresha e këngës
Gjela Duka-Lauresha e këngës

Gjela Duka-Lauresha e këngës

Dokumentar, Shqipëri, Këngëtare ku për një gjysëmshekulli lëvroi dhe promovoi këngën tipologjike popullore. Zëri karakteristik, melodia burimore, vargu, unifikohen natyrshëm në repertorin e larmishëm të saj. Regjia dhe skenari nga Llesh Nikolla (Mjeshtër i Madh)