Gjeografi 11-Tiparet e zhvillimit ekonomik të Rajonit Jugli
Gjeografi 11-Tiparet e zhvillimit ekonomik të Rajonit Jugli

Gjeografi 11-Tiparet e zhvillimit ekonomik të Rajonit Jugli

Arsim, Gjeografi 11-Tiparet e zhvillimit ekonomik të Rajonit Juglindor. Trashëgimia natyrore dhe kulturore e Rajonit Juglindor. Mundësitë dhe perspektivat e zhvillimit të mëtejshëm të Rajonit. Mësuese: Edlira Angjeliu 8