Gjeografi 12-Karakteristikat humane dhe zhvillimit histori
Gjeografi 12-Karakteristikat humane dhe zhvillimit histori

Gjeografi 12-Karakteristikat humane dhe zhvillimit histori

Arsim, Gjeografi 12-Karakteristikat humane dhe zhvillimit historiko-territorial të rajonit të Azisë Juglindore. Tiparet kryesore të urbanizimit. Mësuese: Edlira Angjeliu