Gjeografi 12-Urbanizimi, karakteristikat e zhvillimit
Gjeografi 12-Urbanizimi, karakteristikat e zhvillimit

Gjeografi 12-Urbanizimi, karakteristikat e zhvillimit

Arsim, Gjeografi 12-Urbanizimi, karakteristikat e zhvillimit të sistemeve urbane Mësuese: Edlira Angjeliu