Gjeografi 9-Tiparet socio-ekonomike Rajonit
Gjeografi 9-Tiparet socio-ekonomike Rajonit

Gjeografi 9-Tiparet socio-ekonomike Rajonit

Arsim, Albania, 2021. Gjeografi 9-Tiparet socio-ekonomike të Rajonit Juglindor. Trashëgimia natyrore dhe kulturore Mësuese: Admira Tatzati