Gjuhë shqipe 11-Studim teksti rrëfyes. Teknikat e shkrimit
Gjuhë shqipe 11-Studim teksti rrëfyes. Teknikat e shkrimit

Gjuhë shqipe 11-Studim teksti rrëfyes. Teknikat e shkrimit

Arsim, Gjuhë shqipe 11-Studim teksti rrëfyes. Teknikat e shkrimit të teksteve rrëfyese. Mësuese: Natasha Kazmaj