Gjuhë shqipe 12-Drejtshkrim: Rregulla për shkrimin e bibli
Gjuhë shqipe 12-Drejtshkrim: Rregulla për shkrimin e bibli

Gjuhë shqipe 12-Drejtshkrim: Rregulla për shkrimin e bibli

Arsim, Gjuhë shqipe 12-Drejtshkrim: Rregulla për shkrimin e bibliografisë. Mësuese: Oriana Osmani